עורכי דין עורכי דין - אינדקס אתרים של עורכי דין בישראל לפי תחומי התמחות.
עורכי דין-אודות צור קשר שימושון   משרד עורכי דין פרסום עורך / ת דיןתקנון האתר :
1 תקנון זה ניתן לשינוי של מנהלי האתר בכל עת שיחפצו ללא מתן הודעה או התראה, לנרשמים בו או למבקרי אתר זה

2 מנהלי אתר זה אינם משפטנים, אינם עורכי דין ואינם מתיימרים להיות עורכי דין.
מנהלי אתר זה אינם אחראים למידע המוצג באתר, לנכונותו או לתקפותו, היות שכל מבקר או עורך דין רשאי לרשום בו פרטים המנהלים לא נושאים באחריות לתוכן האתר לנכונותו, דיוקו, אמינותו השפעתו על מבקרים או עורכי דין רשומים, למהימנותו של התוכן

3 אין מנהלי האתר נושאים באחריות לעוגמת נפש ,כתוצאה ישירה או עקיפה של שימוש במידע המוצג או לא מוצג באתר. לאי נוחות לנזק או אי הופעת עורך דין כלשהו באתר

4 אתר זה הינו כלוח מודעות המציג עורכי דין. אין האתר מציג את כל עורכי הדין בישראל, ולשם כך יש לפנות את לשכת עורכי הדין.

5 המשתמש באתר נושא באחריות הבלעדית ולמנהלי האתר אין ולא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי מבקרי האתר או הנרשמים בו.

6 כל עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין רשאי להרשם לאתר זה:
- לרשום אודותיו
- תחומי העיסוק
פרטי התקשרות כגון :
- טלפון
- כתובת משרד עורכי הדין בהם הוא שותף/מועסק
- טלפון נייד להתקשרות - לא חובה
- כתובת אימייל / דואר אלקטרוני - לא יוצג באתר
- וקישור לאתר אם יש

7 עלות ההרשמה :
רישום עורך דין כלשהו - הינו ללא תשלום
אין מערכת האתר מתחייבת להציג לאלתר או לכל משך תקופת זמן כלשהי
עורך דין שנרשם ופרטיו מופיעים או הופיעו באתר זה.
מנהלי האתר נט דין שומרים לעצמם את הזכות להסרה מחיקה ו/או אי הופעת פרטים של עורך דין כזה או אחר באתר,
ללא מתן הודעה או התרעה למאן דהוא , למבקרי האתר או לעורך דין שהופיע או מופיע באתר נט דין.


8 הסרת אחריות :
אינדקס עורכי דין - נט דין מודיע כי אין להבין, להסיק או לראות בכל המופיע באתר חוות דעת משפטית או ייעוץ לפעילות כלשהי או ייעוץ משפטי או להסיק ולנקוט צעדים לגבי מקרה פרטני. המבקרים באתר מצהירים כי ידוע להם שהנתונים המופיעים באתר עלולים להכיל טעויות, ומידע לא מעודכן, אי דיוקים, ולאתר, בעליו, וחברת הקידום או כל צד הקשור באתר לא תהיה כל אחריות עקב שימוש שיעשה המבקר באתר . אין לראות באתר כממליץ לקבלת החלטות משפטיות ו/או אישיות ו/או אחרות .


אתר זה מקבל שרות קידום אתרים על ידי אתר ביז, AtrBiz.com
ואין אתר ביז אחראית כלפי המבקרים או עורכי הדין הרשומים באתר בכל צורה או אופן כלשהו .

עורכי דין כל הזכויות שמורות נט דין © 2007 www.netdin.co.il