עורכי דין עורכי דין - אינדקס אתרים של עורכי דין בישראל לפי תחומי התמחות.
עורכי דין-אודות צור קשר שימושון   משרד עורכי דין פרסום עורך / ת דין

פרסומת
אתר נט דין מאפשר לכל עורך דין רשום אשר אושר במערכת להוסיף מאמרים דעה טיפ או מידע אחר. חזרה אל
דף ראשי - עורכי דין 
 
הוסף מאמר
תאריך:10/17/2021 שם הכותב:פנחס וולר שם המאמר:למה צריך צוואה ?
צוואה היא מסמך משפטי, כל אמירה או בקשה של אדם, אשר מבקש שתתמלא או תבוצע לאחר מותו. לרוב, תוכנה של הצוואה עוסק ברכוש אותו השאיר המנוח, וחלוקתו בין יורשיו, אולם פעמים רבות ניתנות הנחיות והתניות, בנושאים שונים, בצוואה.

במקרה בו לא נכתבת צוואה, לאחר מותו של האדם יעבור רכושו ליורשיו החוקיים, כלומר היורשים שנקבעו בחוק הירושה, לפי מעגלי קרבה. אולם זו ברירת המחדל: אם סדר יורשים זה אינו מקובל על המצווה (לדוגמה – ידועים בציבור, ילדים מחוץ לנישואים, נישואים שניים בהם לאחד מבני הזוג ילדים משלו, הורשה של נכסים ספציפיים לקרובים או לאנשים אחרים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה, מצבם הכלכלי של היורשים העתידיים, "איזון משאבים", סכסוכים משפחתיים וכיוצ"ב) - הדרך היחידה לסטות ממנו היא הצוואה.

החוק בישראל מכיר, נכון להיום, בארבעה סוגים שונים של צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

• צוואה בכתב יד: כתובה כולה בידי המצווה, וחתומה בחתימתו ובכתב ידו. על פי סעיף 19 לחוק הירושה, הצוואה צריכה לשאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.
• צוואה בפני עדים נעשית בכתב, נושאת תאריך, נחתמת על ידי המצווה בפני שני עדים בגירים וכשירים, ערוכה בשפה שמובנת למצווה. על פי סעיף 20 לחוק הירושה, המצווה חייב להצהיר בפני העדים כי זו צוואתו, ובאותו מעמד חותמים גם העדים על הצוואה, על מנת לאשר שהיו עדים לעריכתה בידי המצווה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה ולא במועד מאוחר יותר.
• צוואה בפני רשות: צוואה בפני רשות היא צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון. אם הצוואה נאמרת בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות, ובסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישור הרשות על מועד עריכת הצוואה וכי הצוואה נערכה בידי המצווה.
• צוואה בעל פה (צוואת "שכיב מרע"): על פי סעיף 23 לחוק הירושה, במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה, הוא רשאי לצוות, בפני שני עדים המבינים את שפת המצווה, ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. לאחר מכן יש להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה לאחר 30 ימים, אם חלפו הנסיבות שהצדיקו את עריכתה והמצווה עודנו בין החיים.

טעויות נפוצות בכתיבת צוואה:
• כתב יד: צוואות בכתב יד, אינן יכולות להיות מודפסות בתוספת חתימה בכתב יד. הצוואה כולה חייבת להיות כתובה וחתומה אך ורק בכתב ידו של המצווה.
• נוכחות הנהנים: אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו, אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה. כך לדוגמה, אם הורה מבקש לערוך צוואה לטובת ילדיו, אסור שאותם ילדים ישתתפו באופן כזה או אחר בעריכתה או בניסוחה.
• אי הכללת נכסים מסויימים בצוואה: אי הכללת זכויות ביטוח שונות, קופות גמל, פיצויי פיטורים ועוד. על נכסים אלה חלים הסדרים שונים להעברת זכויות (ויש להסדיר את המוטבים המבוקשים, בנפרד).
• הגבלת היכולת לשנות בעתיד את הצוואה: הכללת תנאי בו המוריש לא יהיה רשאי לשנות את הצוואה בעתיד, תנאי זה אינו חוקי.
• כשרות המצווה: במידה וקיים, או עלול להיות, ספק בכשרותו המשפטית של המצווה, באופן זמני או קבוע (דוגמת מצב רפואי או נפשי, דמנציה, סניליות, רקע פסיכיאטרי, נטילת תרופות, נטילת תכשירים חזקים במסגרת טיפול במחלות קשות, תלות משמעותית בגורמים אחרים ועוד), רצוי מאד להצטייד בחוות דעת רפואית שקובעת כי המצווה כשיר לערוך את הצוואה.
• תנאים לא סבירים: מותר להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים בתנאים, כל עוד הם נחשבים לסבירים וניתנים לביצוע באופן סביר.
• קטינים: מומלץ למנות אחראי על עיזבון שיורשיו נחשבים קטינים על פי החוק. קטינים אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם, שכן החוק מכיר רק בצוואתם של בני 18 ומעלה.

הפקדת צוואה:
הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה תוך התעלמות מהצוואה שהשאיר. אדם המבקש להפקיד צוואה צריך להגיע אישית ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור מגוריו, בצירוף הצוואה המקורית, תעודת זהות ושובר תשלום על פי הקבוע בתקנות. מי שהפקיד בעבר צוואה לא יהיה רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם קודם כל לקח בחזרה כל צוואה שהפקיד. הצוואה נשמרת בכספת, ורק המצווה עצמו יכול לקבל אותה בחזרה, עד יום מותו. רק לאחר פטירתו של המצווה, ניתן לברר פרטים על אודות צוואות שהופקדו.


ימנע מן היורשים והמוטבים לעשות טעויות שעלולות לעכב את ביצוע הצוואה ולייקר אגב כך את התהליך כולו. אם יש לכם עניין לקיים צוואות של אדם שהלך לעולמו בצורה המהירה והחלקה ביותר, צרו קשר בהקדם עם עורך דין מנוסה בתחום הצוואות והירושות, ותוכלו להבטיח כי חלוקת הירושה תתבצע בצורה ההוגנת וההולמת ביותר האפשרית.

האמור לעיל, אינו מהווה חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה.

כותב המאמר עורך / עורכת דין : פנחס וולר

אין במאמר זה משום יעוץ משפטי ו / או חוות דעת מחייבת. כל האמור במאמר זה הינו פרי עטו של העורך / העורכת דין ודעתו של הכותב בלבד

עורכי דין כל הזכויות שמורות נט דין © 2007 www.netdin.co.il