עורכי דין עורכי דין - אינדקס אתרים של עורכי דין בישראל לפי תחומי התמחות.
עורכי דין-אודות צור קשר שימושון   משרד עורכי דין פרסום עורך / ת דין

פרסומת
אתר נט דין מאפשר לכל עורך דין רשום אשר אושר במערכת להוסיף מאמרים דעה טיפ או מידע אחר. חזרה אל
דף ראשי - עורכי דין 
 
הוסף מאמר
תאריך:9/4/2012 שם הכותב:הילה פרנקל שם המאמר:זהירות!! הסכם כתובה זהו לא עוד סתם נייר.

כתובה זהו מסמך חוזי בעל משמעות רחבה ותוצאות משפטיות ביחסי הממון בין בני הזוג והינך עלול יום לפרוע שטר זה. מטרתה של הכתובה הינה להבטיח את מצבה הכלכלי של האישה וכן למנוע מצב אשר בו הבעל מתגרש מאשתו ביתר קלות.

בהתאם לכללי ההלכה, בעל המעוניין לגרש את אשתו הוא בחזקת חיוב לשלם כתובה, מפני שזהו חיוב מחיובי האישות שהבעל התחייב לאשתו עם תחולת האישות, היינו יום הנישואין. וכל עוד הבעל לא הוכיח באופן הברור שחיובו פקע, או לפחות שחזקת חיובו נתונה בספק הרי הוא נשאר בחזקת חיוב לשלם כתובה לאשתו עם גירושיה.

הסמכות לדון בענייני הכתובה, במסגרת הליך של גירושין, נתונה לבית הדין הרבני, שלו יש את הסמכות הייחודית לדון בנושא מכוח הסמכות לפעול בכל הקשור לגירושין של הצדדים.
כאשר ביה"ד הרבני דן בשאלה האם על הבעל לשלם את סכום הכתובה אם לאו, הדיון הינו על תשלום עיקר הכתובה ותוספת הכתובה, אישה שמפסידה כתובתה אינה מפסידה את הנדוניה, שכן אלו הם נכסיה.
לבית הדין הרבני, קיימת הסמכות להוסיף סכומים לכתובה מכוח פיצויים וגם להוריד סכומים מהכתובה אם הסכום הנקוב בה הינו מופרז.
בשנים האחרונות אנו ערים להתעסקות רבה סביב נושא הכתובה, כאשר במקרים לא מעטים נדרשים בעלים לשלם את סכום הכתובה כתנאי לקבלת גט.
המקרים בהם מגיעה לאישה הכתובה הינם לרוב כאשר הבעל דורש להתגרש שאין בידיו עילת גירושין; או כאשר לאישה ראיות כי הבעל הוא הגורם לגירושין, משום שבגד בה או חי עם אישה אחרת, יכול ביה"ד לחייב את הבעל לשלם לאישה את סכום הכתובה.
כמו כן אם בעלך הביאך למצב בו הוא מאוס עלייך, יכול הדבר להקים לך זכאות לכתובתך. למשל, במידה ובעלך בוגד בך עם אישה זרה אחרת והדבר יוכח בפני בית הדין הרבני אזי ע"פ המשפט העברי הוא ייחשב כ-"רועה זונות" ויחויב בתשלום כתובתך.
מאידך קיימות נסיבות השומטות זכאותה של האישה לקבלת כתובה כך למשל כאשר בעל תובע לחייב את אשתו בגט משום שהיא מורדת ובית הדין הרבני לאחר שטענה זו הוכחה בפניו, עקב כך מחייב אותה להתגרש ממנו, אישה זו לא תהיה זכאית לכתובתה.
קיימים מקרים נוספים בהם האישה דורשת להתגרש שעה שאין בידה עילות גירושין והבעל נענה לדרישתה לגירושין ונותן לה גט, אישה זו עלולה להפסיד את תוספת כתובתה ואילו לגבי עיקר כתובה יבחנו הנסיבות לגופן.
גם אישה שהוכח כי בגדה בבעלה ו/או ביצעה מעשי כיעור ו/או מורדת דהיינו מסרבת לקיים עם בעלה חיי אישות ו/או עזבה ללא סיבה מבוררת את הבית- עלולה להפסיד כתובתה.
חשוב לזכור כי הובאו לעיל דוגמאות לצורך ההמחשה בלבד וכי קיימים מקרים נוספים אשר ניתן מכוחם להוביל לשלילת הכתובה ו/או לחיוב בכתובה ואין המדובר ברשימה סגורה, ממצה ומלאה. לכן מומלץ להיוועץ בעו"ד העוסק בתחום על מנת שיבחן את הנסיבות הספציפיות של המקרה המתאים לך ויבחן את הנסיבות כחלק מאסטרטגיה שלמה של ניהול התיק הכולל.

אודות כותבת המאמר-
כותבת המאמר הינה עורכת הדין פרנקל הילה, אשר בקיאה בתחום ומעורה בתחום דיני המשפחה וירושה ומטפלת מזה שנים בתיקים מורכבים ביותר וזאת ללא פשרות ולשביעות רצון לקוחותיה .

כותב המאמר עורך / עורכת דין : הילה פרנקל

אין במאמר זה משום יעוץ משפטי ו / או חוות דעת מחייבת. כל האמור במאמר זה הינו פרי עטו של העורך / העורכת דין ודעתו של הכותב בלבד

עורכי דין כל הזכויות שמורות נט דין © 2007 www.netdin.co.il