עורכי דין עורכי דין - אינדקס אתרים של עורכי דין בישראל לפי תחומי התמחות.
עורכי דין-אודות צור קשר שימושון   משרד עורכי דין פרסום עורך / ת דין

פרסומת
אתר נט דין מאפשר לכל עורך דין רשום אשר אושר במערכת להוסיף מאמרים דעה טיפ או מידע אחר. חזרה אל
דף ראשי - עורכי דין 
 
הוסף מאמר
תאריך:2/20/2012 שם הכותב:עו"ד שי וולשטיין שם המאמר:רישום נותני שירותי מטבע - צ'יינג'

היחידה (אגף שירותי מטבע) קמה בעקבות חוק איסור הלבנת הון ותפקידה העיקרי הינו לבצע את הליכי הרישום ואכיפה של הלבנת הון. היחידה היא רשות ממשלתית האחראית להסדרה ולפיקוח בתחומי שירותים פיננסיים במ"י ובפרט בשוק הביטוח, הפנסיה, החסכון, קופות הגמל ונותני שירותי מטבע.

יעדיה - נטילת חלק במאבק בהלבנת הון ועמידה בסטנדרטים בינ"ל במאבק בהלבנת הון.

מטרת היחידה - פיתוח שוק חוץ בנקאי אמין מקצועי ויעיל לטובת הצרכן, מלחמה בפשיעה הכלכלית וחסימת מקורות המימון של הטרור.

עבודת היחידה - היחידה מתפעלת ומנהלת את המרשם תוך הטמעה וחינוך למילוי הוראות החוק והצווים בנהלי העבודה אצל הגופים המפוקחים. כמו כן, ביצוע ביקורות פיקוח ואכיפת הוראות החוק והצווים לאיסור הלבנת הון בגופים המפוקחים. היחידה פיתחה יכולת של מעקב ופיתוח יכולת מודיעין, והשתתפות באכיפה במסגרת ארגוני אכיפה הפועלים במשותף עם ארגוני אכיפה אחרים. ליחידה גם יכולת לאכיפה מנהלית.

הגופים המפוקחים על ידי היחידה - המפקח על הביטוח, הממונה על שוק ההון, הרשם של נותני שירותי מטבע, סוכנויות וסוכני ביטוח, קופות גמל, נותני שירותי מטבע (צ'יינג'), חברות ביטוח וכו'.

נותן שירותי מטבע הוא כל מי שעיסוקו במתן אחד או יותר מהשירותים הבאים: המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת, מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע, גם אם אין זה עיסוקו היחיד, החלפת שטרות כסף וכו'.

סמכויות הרשם - אישור הרישום והנפקת תעודות; סירוב ודחיה לבקשת רישום; התליית או מחיקת רישום קיים; מינוי מפעיל זמני; ביצוע פעולות פיקוח ואכיפה; מינוי מפקחים והטלת עיצומים כספיים.

הקריטריונים לעניין התלייה בחקירה - היחידה קבעה שמב"ד שנפתח ולא הועבר מהמשטרה לתביעה במשך 18 חודשים לא יגרום להתלייה - תלוי בחומרת העבירה. בעבירות הלבנת הון אין שיקול דעת, ויש להתלות, אולם עבירות כמו אלימות, סחיטה וקבלת דבר במרמה נתונים לשיקול דעת הרשם.

סמכויות הפיקוח של היחידה - נציגי היחידה (שניים לפחות) רשאים להיכנס לכל מקום שבו פועל גוף שבפיקוח; לבצע בדיקה ולדרוש הצגת המסמכים הקשורים לפעילויות הגוף; לדרוש זיהוי של כל אדם הנמצא בתחום העסק; לדרוש מסמכים, ידיעות והסברים בקשר למילוי חובתו של נותן השירות; לתפוס מסמכים, לרבות תעודת רישום.

הגשת בקשה לרישום - לשם הגשת בקשה יש למלא טפסי רישום ואותם יש לשלוח ליחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר.

הסנקציות הננקטות על ידי הרשם – הרשם באמצעות עובדיו, מבצע ביקורות סדירות לוודא קיום הוראות החוק, ובמקרים רבים מתגלים אי סדרים שמביאים בעקבותם לצעדי אכיפה וענישה בסיוע המחלקה המשפטית ובאמצעות צוותי ביקורת שמונו על ידי הרשם. צעדים אלה עשויים להביא לזימון לועדת עיצום כספי ולתשלום קנסות של עשרות אלפי שקלים ואף להגשת כתבי אישום.

משרדנו מעניק שירות משפטי מקצועי להכולל יעוץ בהגשת בקשה לרישום נותן שירותי מטבע על פי סעיף 11ד' לחוק איסור הלבנת הון ומגיש עבור הלקוח את הטפסים הנדרשים לקבלת היתר בעניינים הבאים:

המרת מטבע
מכירה או פדיון המחאות נוסעים
קבלת נכסים פיננסיים
החלפת שטרות כסף
ניכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב.

משרדנו נותן סיוע בתיקון המחדלים, ובמידת הצורך, הופעות בועדות עיצום כספי ובבתי המשפט.

כן מעניק משרדנו שירות משפטי מקצועי לרבות קבלת טפסים ועזרה מקצועית במילויים, חתימה על תצהיר שנדרש על ידי כל מי שמבקש להירשם כנותן שירותי מטבע, לרבות, שליחתם וכל סיוע שנדרש בנדון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר www

כותב המאמר עורך / עורכת דין : עו"ד שי וולשטיין

אין במאמר זה משום יעוץ משפטי ו / או חוות דעת מחייבת. כל האמור במאמר זה הינו פרי עטו של העורך / העורכת דין ודעתו של הכותב בלבד

עורכי דין כל הזכויות שמורות נט דין © 2007 www.netdin.co.il